Биз ҳақимизда
Маълумки, COVID-19 пандемиянинг бутун жаҳон оқибатлари нафақат озиқ-овқат, балки миллий хавфсизлик таҳдидларига олиб келади. Бирлашган Миллатлар Озиқ-овқатва Қишлоқ хўжалик ташкилоти (ФАО) экспертларитавсияномаларида қишлоқ хўжаликишлаб чиқаришнинг унумдорлигини ошириш усуллари, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг барқарор кучайтиришига қаратилганички манбаларини жалб этиш бўйича қўшимча чора-тадбирларини қабул қилиш зарурлигини кўрсатиб ўтади.
Фермер ва қишлоқ хўжаликлари томонидан ер ресурслардан самарали фойдаланиш ҳамда қишлоқ хўжалик ва ем-хашак экинлари етиштириш ва унумдорлигини оширишнинг жадаллаштирилган усуларини жорий этишига қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббусларини ижросини таъминлаш масқалида "AGRO SOIL" компанияси ерга ишлов бермоқнинг илғор усулларини жорий этишда «Гумимакс – Двойная сила», яъни «Гумимакс – икки томонлама куч» препарати органик ўсиш стимуляторидан фойдаланади. Асосий мақсадимиз миллий қишлоқ хўжалик махсулотлари ишлаб чиқарувчиларни агроахборот тизими ёрдамида маслаҳатли қўллаб-қувватлаб органик ўғитларни ишлатиш усулларни жорий этиш, хамда замонавий ва инновацион ишлов бериш, жумладан, ўсимликларни муҳофаза қилишнинг усулларидан агромутахассисларни хабардор қилишдан иборат.
Компаниямизнинг муҳим йўналишларидан бири ўсимликлар озиқланишнинг мақбўллаштириши ва қишлоқ хўжаликнинг оқилона кимёлаштиришидир.

Минтақамизнинг мулоҳазали муаммоси бу ўсиб бораётган сув танқислигидир. Фаолиятимиз суғориш тизимини тубдан ўзгариши, қишлоқхўжалиги екинларининг тузатилиши, сув тўпланиш ва ундан самарали фойдаланишни қамраб олган сув тежаш илғор технологияларнинг жорий этилишига қаратилган.
"AGRO SOIL" компанияси фермерларга қишлоқ хўжалик унумдорлигини оширишга ёрдам бера оладиган Ўзбекистон агросоҳасига энг илғор ва инновацион технологияларни жорий этишга ўзига мақсад қилиб олган ёш ва жўшқинли ривожланаётган компаниядир.